Termeni de utilizare eSignAnyWhere

Considerații preliminare

Termenii și condițiile de mai jos reprezintă parte integrantă și substanțială a contractului încheiat între dvs., în calitate de utilizator final al site-ului web sau al serviciilor marca Namirial SRL, numite eSignAnyWhere (numite în continuare „Servicii”), incluzând aplicațiile, fișierele de exemplu, scripturile, seturile de instrucțiuni și documentația aferentă (numite în continuare „Software”) și compania Namirial, în contextul achiziționării și utilizării Serviciilor și Software-ului Namirial SRL.

Termenii și condițiile de mai jos se aplică tuturor eventualelor litigii apărute între utilizator și Namirial, conform legislației în vigoare. Accesând, utilizând sau descărcând Serviciile și Software-ul Namirial, utilizatorul acceptă în mod explicit acești termeni și condiții.

În cazul în care ați încheiat un alt acord (numit în continuare „Termeni suplimentari”) cu Namirial, cu privire la Servicii sau Software specifice, termenii acestui acord vor avea prioritate în cazul în care sunt în dezacord cu acești termeni.

1. Acordarea privilegiilor


Namirial acordă utilizatorului o licență personală, limitată, neexclusivă și netransmisibilă pentru accesul la Serviciile și Software-ul Namirial și pentru utilizarea acestora în limitele expres prevăzute în acești Termeni și Condiții de acordare a Licenței. Utilizatorul nu va putea folosi Serviciile și Software-ul Namirial pentru scopuri ilegale sau care sunt în orice fel incompatibile cu prevederile acestor Termeni și Condiții de acordare a Licenței. Namirial acordă utilizatorului permisiunea de a vizualiza, copia, distribui și descărca conținuturile și materialele cu privire la Serviciile și Software-ul Namirial, cu condiția ca utilizatorul:

 • (1) să îți mențină toate drepturile de copyright și celelalte drepturi asupra conținuturilor și materialelor;
 • (2) să le utilizeze exclusiv pentru scopuri private sau comerciale; și
 • (3) să nu modifice în niciun fel aceste conținuturi și materiale.

Orice încălcare, de către utilizator, a prevederilor de acordare a licenței din cuprinsul prezentei Secțiuni 1 se poate solda cu imediata încetare a dreptului utilizatorului de a utiliza Serviciile și Software-ul Namirial, precum și cu eventuala atragere a răspunderii pentru încălcarea drepturilor de copyright, în funcție de circumstanțe.

Nu aveți permisiunea de a utiliza în mod incorect software-ul, serviciile sau conținuturile pe care vi le punem la dispoziție, ca parte a Serviciilor. De exemplu, utilizatorul nu are permisiunea:

 • de a da declarații false, de a prezenta în mod eronat sau de a ascunde propria afiliere cu o altă persoană sau entitate;
 • de a copia, modifica, găzdui, acorda în sub-licență sau vinde mai departe software-ul, serviciile sau conținuturile Namirial;
 • de a decompila, decodifica, dezasambla sau de a încerca în vreun fel să obțină codul sursă de la Namirial SRL;
 • de a autoriza sau de a permite altor persoane să utilizeze serviciile, software-ul sau conținuturile, folosind datele propriului cont;
 • de a accesa sau de a încerca să acceseze software-ul prin diverse mijloace, altele decât interfața pusă la dispoziție sau autorizată de Namirial;
 • de a se sustrage de la eventuale restricții de acces sau de utilizare, adoptate pentru a preveni anumite utilizări ale Serviciilor;
 • de a distribui conținuturi sau de a adopta conduite ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei alte părți;
 • de a încerca să dezactiveze, compromită sau distrugă serviciile, software-ul sau componentele hardware;
 • de a utiliza în manieră incorectă infrastructura serverului sau interfața API;
 • de a participa la jocuri de scrisori în lanț, sisteme tip scheme piramidale, mesaje e-mail nedorite, activități de tip spam sau alte mesaje nedorite;
 • de a încălca legislația în vigoare.

2. Conținuturile utilizatorului


Utilizatorul își menține toate drepturile de proprietate asupra conținuturilor proprii. Namirial nu va revendica niciun drept de proprietate asupra conținuturilor utilizatorului.

Pentru a permite utilizarea și activarea software-ului, Namirial solicită utilizatorului anumite licențe privind conținuturile acestuia. Atunci când utilizatorul încarcă conținuturi în software-ul Namirial, acordă companiei Namirial o licență neexclusivă, universală, gratuită, transmisibilă și care poate fi acordată în sub-licență, pentru a utiliza, reproduce, afișa public, distribui, modifica, executa public și traduce aceste conținuturi în funcție de necesități, drept răspuns la acțiuni efectuate de către utilizator (de exemplu, atunci când acesta optează să partajeze propriile conținuturi cu ceilalți). Această licență are doar scopul de a permite sau optimiza funcționarea software-ului Namirial. Namirial nu va accesa, vizualiza sau asculta niciun conținut al utilizatorului, decât strict pentru scopurile necesare în vederea prestării serviciilor.

Utilizatorul declară și garantează că deține sau, în orice caz, deține controlul asupra tuturor drepturilor privind conținuturile pe care le comunică; că aceste conținuturi sunt adevărate și corecte și că utilizarea conținuturilor comunicate nu încalcă acești Termeni și Condiții de acordare a licenței și nu încalcă legislația în vigoare. Utilizatorul are permisiunea de a încărca un document Microsoft Office în Software-ul și Serviciile Namirial, numai dacă acest document Microsoft Office a fost creat de un utilizator care deține o licență Microsoft Office.

Utilizatorul își asumă pe deplin responsabilitatea cu privire la documentele puse la dispoziție și la legitimitatea și drepturile de proprietate asupra respectivelor documente.

Este interzisă trimiterea de Spam! Cu termenul „spam”, avem în vedere definiția dată de site-ul web Spamhaus. Utilizatorul trebuie să respecte prevederile legale în materie de anti-spam, în vigoare în țările în care se află destinatarii utilizatorului. De ex., atunci când trimite documente unor destinatari aflați în Regatul Unit al Marii Britanii, utilizatorul are obligația de a consulta și de a respecta legislația anti-spam, în vigoare în Regatul Unit.

Nicio parte din acești Termeni și Condiții de acordare a licenței nu poate fi interpretată în așa fel încât Namirial să poată fi considerată implicată în vreo tranzacție (mapă) prelucrată prin intermediul Serviciilor și Software-ului Namirial. De asemenea, Namirial nu acordă niciun fel de declarație sau de garanție cu privire la tranzacțiile ce trebuie efectuate pentru fiecare contract în parte.

Anumite tipuri de acorduri și documente pot fi excluse din prevederile legislației în vigoare în materie de semnătură electronică, sau pot fi reglementate de regulamente specifice, impuse de anumite autorități de control în materie de semnătură electronică și înregistrări electronice. Namirial nu este răspunzătoare și nici nu are obligația de a verifica dacă un anumit contract electronic este sau nu supus prevederilor legislației în vigoare în materie de semnătură electronică, dacă este supus prevederilor unor agenții specifice, sau dacă poate fi încheiat, din punct de vedere legal, apelând la semnăturile electronice.

Anumite Servicii pot pune la dispoziție funcții care permit partajarea propriilor conținuturi cu alți utilizatori, sau distribuirea publică a acestora. Dacă se utilizează aceste funcții, acești utilizatori pot utiliza, copia, modifica sau distribui din nou conținuturile utilizatorului, în numeroase modalități.

Namirial utilizează proceduri fizice, electronice și administrative, menite să protejeze și să împiedice accesul neautorizat la conținuturile utilizatorului. Namirial selectează aceste măsuri de protecție pe baza sensibilității informațiilor colectate, prelucrate și memorate și în funcție de nivelul actual al tehnologiei. Cu toate că Namirial adoptă măsuri de protecție împotriva divulgării neautorizate a informațiilor, Internetul și Serviciile nu sunt 100% sigure și prin urmare, Namirial nu poate garanta faptul că informațiile colectate sau memorate sunt protejate împotriva unor accesări neautorizate.

3. Drepturi de proprietate și restricții


Dreptul de proprietate, copyright-ul și celelalte drepturi de proprietate industrială rămân ale societății Namirial și ale licențiatorilor acesteia. Această prevedere este valabilă și în cazul produselor dezvoltate de Namirial, pe parcursul prestărilor Serviciilor puse la dispoziția utilizatorului. Utilizatorul nu are permisiunea de a înlătura sau modifica mărcile sau notele de copyright ce se referă la drepturile de proprietate industrială deținute de Namirial sau de către terți. Utilizatorul nu are permisiunea de a pune programele sau rezultatele serviciilor prestate, la dispoziția unuia sau mai multor terți pentru scopurile comerciale ale acestor terți.

4. Garanție


În lipsa unor dispoziții contrare din cuprinsul Termenilor Suplimentari, Serviciile și Software-ul se pun la dispoziție „AS IS” (AȘA CUM SUNT) și „AS AVAILABLE” (AȘA CUM SUNT DISPONIBILE). În măsura maximă permisă de lege, Namirial exclude toate garanțiile exprese sau implicite, inclusiv garanțiile implicite de neîncălcare, de vandabilitate și de conformitate cu un anumit scop specific. Namirial nu își ia niciun angajament cu privire la conținuturile Serviciilor.

De asemenea, Namirial nu garantează că
(a) Serviciile sau Software-ul vor satisface nevoile utilizatorului sau vor fi în mod constant disponibile, neîntrerupte, punctuale, sigure sau lipsite de erori;
(b) rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Serviciilor sau Software-ului vor fi eficiente, precise sau fiabile;
(c) calitatea Serviciilor sau Software-ului va satisface așteptările utilizatorului; sau că
(d) eventualele erori sau lipsuri ale Serviciilor sau Software-ului vor fi remediate.

5. Responsabilitate


Solicitările de despăgubire a daunelor formulate de către utilizator nu vor fi admise, cu excepția cazurilor în care solicitantul pune la dispoziție o probă concretă a faptului că eroarea poate fi imputată societății Namirial și că a fost cauzată de culpă sau de gravă neglijență din partea societății Namirial sau a agenților acesteia.
Responsabilitatea societății Namirial pentru orice solicitare de despăgubire a daunelor se limitează la suma totală achitată de către utilizator pentru licență, pe parcursul celor trei luni ce au precedat evenimentul. O solicitare de despăgubire a daunelor este definită ca fiind totalitatea solicitărilor de despăgubire a daunelor formulate de toți solicitanții ce rezultă din același act, sau totalitatea solicitărilor de despăgubire formulate de același solicitant în raport cu diferite acte în context juridic sau economic, sau totalitatea unei singure solicitări de despăgubire ce rezultă din unul sau mai multe acte.

Această limită nu se aplică vătămărilor corporale cauzate persoanelor sau daunelor cauzate cu intenție, însă obligația probatorie de a dovedi existența acestui nivel de neîndeplinire a obligațiilor îi revine solicitantului.

6. Restricții privind exportul


Folosind software-ul Namirial, utilizatorul declară și garantează că nu se află pe teritoriul unui stat pentru care Uniunea Europeană a impus un embargou pe bunuri, că nu este sub controlul unui astfel de stat și nici nu este cetățean sau rezident al unui astfel de stat. Utilizatorul își exprimă acordul de a nu exporta, re-exporta, transfera sau pune la dispoziție, direct sau indirect, articole sau informații reglementate, corelate cu utilizarea acestui site, niciunei persoane aflate în afara teritoriului Uniunii Europene, decât cu condiția ca utilizatorul să fi respectat toate legile și regulamentele Uniunii Europene și ale guvernelor străine, cu privire la export.

7. Date ale clienților și protecția datelor


Utilizatorul își exprimă consimțământul ca Namirial să prelucreze datele utilizatorilor și ale terților, inclusiv nume, adrese de e-mail și date ale cardurilor de credit, conform prevederilor legislației în vigoare în materie de protecție a datelor. Namirial nu va divulga datele obținute pe această cale și le va utiliza exclusiv pentru motivele strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Pentru instalări de tip on-premise: Cu un preaviz de cinci zile lucrătoare, utilizatorul final își ia angajamentul explicit de a permite personalului sau agenților Namirial accesul la sistemele pe care este instalat software-ul Namirial și de a permite societății Namirial să analizeze utilizarea acestuia, direct pe sistemele respective. Namirial nu va divulga datele obținute pe această cale și le va utiliza exclusiv în scopul verificării licențelor.

8. Cum folosim cookie-urile și tehnologiile similare


Cookie-urile sunt fișiere de text foarte mici, ce sunt memorate în computerul utilizatorului când acesta accesează site-uri web. Namirial utilizează cookie-urile pentru a facilita identificarea computerului utilizatorului și pentru a personaliza experiența acestuia, pentru a urmări conținutul coșului de cumpărături și pentru a reaminti utilizatorului în ce fază a procedurii se află. Utilizatorul poate dezactiva cookie-urile deja memorate în computerul său dar acest lucru poate să împiedice corecta funcționare a Serviciilor și Software-ului Namirial.

De asemenea, Namirial poate utiliza și arhivarea locală HTML5, LSO, balize web, scripturi încorporate și tehnologii similare pentru autentificarea utilizatorului, urmărirea informațiilor puse la dispoziție de către acesta și reamintirea preferințelor acestuia.

9. Asistență


Bug-urile pot fi semnalate prin meniul utilizatorului.

Vă rugăm să anunțați imediat Departamentul de Asistență Clienți, în cazul în care constatați orice fel de utilizare neautorizată a contului dvs.

10. Confidențialitate


Utilizatorul își ia angajamentul de a respecta caracterul confidențial al tuturor informațiilor divulgate cu ocazia încheierii și pe durata executării prezentului contract – indiferent de tipul și de forma acestor informații – atât pe durata raportului contractual, cât și după încheierea acestuia și de a nu folosi aceste informații pentru scopuri personale sau ale unor terți. Această clauză de nedivulgare și de confidențialitate trebuie să fie impusă în mod demonstrabil tuturor persoanelor care au acces la aceste informații, în virtutea sarcinilor și responsabilităților ce le revin.

11. Tarife și Plan de Servicii și Plată


Cu termenul „Plan de Servicii” ne referim la dreptul de a accesa și utiliza Serviciile și Software-ul Namirial pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul achitării unei sume periodice, ce este în funcție de restricțiile Planului de Servicii și de cerințele indicate în descrierea Planului de Servicii selectat pe site-ul eSignAnyWhere. Pe durata perioadei de valabilitate a Planului de Servicii și în conformitate cu acești Termeni și Condiții de acordare a licenței, utilizatorul va avea dreptul de a obține un cont și de a înregistra utilizatori autorizați să acceseze și să utilizeze Serviciile și Software-ul Namirial. Utilizatorul trebuie să fie împlinit vârsta de 18 ani, pentru a înregistra un cont și pentru a utiliza Serviciile și Software-ul Namirial. Dreptul utilizatorului de a-și utiliza propriul cont este limitat la utilizatorii autorizați, iar utilizatorul își ia angajamentul de a nu vinde mai departe și de a nu presta sau contribui la prestarea Serviciilor și Software-ului Namirial către terți.

Un utilizator autorizat este reprezentat de o persoană fizică cu un nume real, autorizată să acceseze Serviciile și Software-ul Namirial în vederea utilizării serviciilor, cum ar fi „semnătura electronică”, indiferent de numărul de dispozitive (de ex. computer, smartphone, tabletă etc.) utilizate de respectivul utilizator autorizat și indiferent dacă respectivul utilizator autorizat folosește sau nu în mod activ Serviciile și Software-ul Namirial, în orice moment. Numărul de utilizatori autorizați trebuie să fie măsurat pe front end-ul de multiplexing. Prețurile pot varia pentru diferitele tipuri de utilizatori autorizați. Dispozitivele ce nu sunt acționate de persoane nu sunt autorizate pentru a accesa Serviciile și Software-ul Namirial, în calitate de utilizator autorizat. Contul unui utilizator autorizat nu poate fi partajat între mai multe persoane.

Dacă un Plan de Servicii impune o limită lunară pentru mape (cotă fixă), toate mapele trimise în plus față de cota fixă se vor solda cu obligația de plată a unei sume pentru fiecare mapă sau, ca o variantă, utilizatorul va trebui să își actualizeze contul, trecând la un nivel cu o cotă de mape mai mare. Eventualele mape din cotă ce nu au fost folosite vor fi considerate expirate și nu vor fi transferate de pe o perioadă de facturare, pe următoarea. Se consideră că un cont și-a consumat o mapă, în momentul trimiterii acesteia, indiferent dacă mapa a fost sau nu recepționată de către destinatari, sau dacă destinatarii au efectuat sau nu acțiuni asupra documentelor din mapă.

Prețurile, funcțiile și opțiunile Serviciilor și Software-ului Namirial disponibile pentru contul utilizat depind de Planul de Servicii selectat de utilizator. De asemenea, utilizatorul poate achiziționa servicii opționale cu tarifare periodică sau cu tarifare în funcție de utilizare. Namirial poate adăuga sau modifica prețurile, funcțiile sau opțiunile disponibile pentru un Plan de Servicii, fără preaviz. În caz de modificare a oricăruia dintre termenii de mai sus, de către Namirial, utilizatorul poate anula utilizarea Serviciilor și Software-ului Namirial, la terminarea ciclului de facturare. Namirial poate informa utilizatorul, cu privire la aceste modificări, prin e-mail, în momentul autentificării utilizatorului, sau prin publicarea acestora pe site-ul eSignAnyWhere.

Namirial transmite utilizatorului o factură, într-un format ales de Namirial, format ce poate fi modificat cu trecerea timpului. Namirial poate modifica, actualiza sau întrerupe Serviciile și Software-ul (inclusiv oricare dintre secțiunile sau funcțiile acestora), în orice moment și fără nicio răspundere față de utilizator sau de orice altă persoană. Cu toate acestea, Namirial va face toate eforturile necesare pentru a informa utilizatorii, înaintea oricărei eventuale modificări. De asemenea, Namirial va acorda utilizatorului un interval de timp rezonabil, pentru a-și descărca propriile conținuturi. În caz de întrerupere totală a unui Serviciu, Namirial va oferi utilizatorului o rambursare proporțională, pentru eventualele costuri deja achitate și neutilizate pentru Serviciul respectiv.

Utilizatorul are obligația de a achita toate taxele aplicabile și orice tarif aplicabil, al unor terți (inclusiv, de exemplu, costuri telefonice, tarife ale furnizorilor de servicii de telefonie mobilă, tarife ale furnizorilor de servicii Internet, costuri aferente planului de date, costuri legate de cardul de credit, comisioane de schimb valutar). Namirial nu va răspunde de aceste taxe și tarife. Namirial poate demara formalitățile necesare pentru încasarea eventualelor taxe datorate. Utilizatorului i se vor imputa toate costurile și cheltuielile de recuperare a acestor taxe.

12. Utilizare rațională


În cazul în care Namirial suspectează că numărul de mape trimise de un anumit utilizator final este abuziv și/sau excesiv de oneros, sau că un cont de utilizator este folosit de mai multe persoane diferite, Namirial va informa în cel mai scurt timp posibil utilizatorul final. Cu această ocazie, Namirial va discuta cu acesta scenariul de utilizare, eventuala monitorizare continuă și orice alte informații necesare pentru a lua o decizie finală cu privire la măsurile și acțiunile ce se vor adopta. În cazul în care, conform deciziei de necontestat a societății Namirial, utilizatorul final a încălcat limitele de utilizare corectă prevăzute de un Plan de Servicii, Namirial își rezervă dreptul de a transfera utilizatorul final la un Plan de Servicii de nivel superior, fără preaviz. În cazul în care își declară în mod eronat calificarea pentru un anumit Plan de Servicii, utilizatorul final acceptă să achite societății Namirial diferența de preț corespunzătoare planului tarifar pentru care utilizatorul final este calificat în mod real. Namirial poate sista un Plan de Servicii în orice moment și, informând în prealabil utilizatorul final, poate transfera utilizatorul final la un Plan de Servicii similar, ce poate să implice un tarif diferit. Utilizatorul final autorizează societatea Namirial pentru a debita cardul de credit al utilizatorului final, cu costurile asociate unui Plan de Servicii înlocuitor, chiar dacă aceste costuri sunt mai mari decât cele acceptate de către utilizatorul final, în momentul înregistrării propriului cont.

Utilizatorul nu trebuie să adauge fișiere și anexe cu dimensiuni de peste 10MB într-o mapă, deoarece fișierele de mari dimensiuni pot compromite eficiența procesului de aplicare a semnăturii.

13. Durata și rezilierea contractului


Utilizatorul are dreptul de a utiliza Serviciile și Software-ul Namirial pe perioada specificată în Planul de Servicii. Utilizatorul acceptă faptul că, contractul poate fi reziliat, iar accesul la Serviciile și Software-ul Namirial poate fi restricționat cu efect imediat, în caz de încălcare a acestor Termeni și Condiții de acordare a licenței, fără ca acest lucru să dea utilizatorului dreptul de a solicita despăgubiri în bani. Utilizatorul va trebui să înceteze și să renunțe la utilizarea programului, din momentul recepționării înștiințării de reziliere a contractului.

Pentru a-și închide contul, utilizatorul trebuie să acceseze setările contului propriu. La cererea utilizatorului, Namirial va închide contul și va șterge datele utilizatorului din bazele sale de date active. Contul utilizatorului va fi închis în cel mai scurt timp posibil. Dacă utilizatorul a distribuit conținuturi sau informații prin intermediul Serviciilor Namirial, aceste conținuturi sau informații ar putea fi în orice caz disponibile pentru utilizatorii care nu și-au șters sau închis conturile, la rândul lor.

14. API


Namirial pune la dispoziție o interfață API (Application Programming Interface – Interfață de Programare a Aplicației), pentru integrare. În funcție de tipul de abonament, utilizarea API poate fi limitată (de ex. limită a numărului de accesări API pe oră, pentru un cont).

15. Licență marcă comercială eSignAnyWhere


Sigla eSignAnyWhere este o marcă înregistrată în Uniunea Europeană cu nr. 18172722 și o marcă înregistrată internațională, cu nr. 1555022.

16. Alte prevederi


Utilizatorul acceptă faptul că toate utilizările Serviciilor și Software-ului Namirial, în limitele acestor Termeni și Condiții de acordare a licenței, sunt reglementate de legislația formală și materială în vigoare în România, excluzând în mod expres norma privind conflictul de legi și convenția Națiunilor Unite aplicabilă contractelor de vînzare internațională de mărfuri. Cererile împotriva societății Namirial trebuie să fie depuse la autoritatea judiciară competentă din zona în care se află sediul central al societății Namirial, cu excepția situațiilor în care este desemnată în mod obligatoriu o altă autoritate judiciară competentă.

De asemenea, utilizatorul acceptă și faptul că eventualele revendicări trebuie formulate în baza unor acorduri scrise. Namirial și utilizatorul declară în mod expres și irevocabil că orice ulterioară renunțare la clauza privind forma scrisă nu va produce efecte decât dacă va fi validată în scris, de ambele părți. În vederea încheierii, derulării și rezilierii acordului dintre utilizator și Namirial SRL, părțile sunt de acord ca semnăturile electronice avansate și semnăturile biometrice digitale scrise de mână pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele în formă scrisă.

În cazul în care una dintre prevederile de mai sus se dovedește a fi parțial sau total incorectă, indiferent de motiv, sau în cazul în care o parte a acesteia își pierde validitatea la o dată ulterioară, partea rămasă va rămâne nemodificată și valabilă. În acest caz, ambele părți vor fi de acord să înlocuiască clauza care nu mai este valabilă, cu un text corespunzător, valabil și echivalent cu semnificația prevăzută. În cazul unor lacune în utilizarea software-ului și în utilizarea serviciilor, toate părțile implicate își iau angajamentul de a introduce un text, valabil și echivalent cu semnificația prevăzută.

Namirial SRL, Nerva Traian 3, 031041 București, România | Tel +40740435098 | bucharest[at]namirial.com
Cod unic de înregistrare: J40/14372/20.12.2012 | Capital social: 400 RON | Cod fiscal: RO30983875

Namirial S.R.L. este o societate controlată 100% de Namirial S.p.A.- un furnizor calificat de servicii de încredere, conform prevederilor Regulamentului UE eIDAS 910/2014
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An), Italy | Tel +39 071 63494 | contact[at]namirial.com
Company Registration: Trade and Companies Register of Ancona and Tax Code No. 02046570426 | Economic and Administrative Index (REA) No. AN157295 | Share Capital 7.559.253,20 EUR | VAT Nr. IT02046570426