Semnătură electronică eSignAnyWhere - Exemplu caz de utilizare: Propunere de proiect

Povestea

Alice este un manager de proiect și după ședința inițială de proiect, în care a stabilit conținutul acestuia împreună cu managerii și șefii de echipă, redactează propunerea de proiect. Propunerea de proiect trebuie să fie semnată de către manageri și de șefii de echipă, pentru a lansa proiectul.

Pentru acest tutorial, consultă și pagina aferentă modului dezvoltator: Vizitează pagina dedicată modului dezvoltator (Engleză).

Descriere caz de utilizare

Acest exemplu arată în ce mod eSignAnyWhere poate accelera procesele tale interne. Prin semnarea în paralel, la fel cu cea descrisă în exemplul de mai sus, nu este nevoie ca managerii sau șefii de echipă să semneze într-o anumită ordine. Această digitalizare a unui proces intern sporește eficiența și eficacitatea.

  1. Alice participă la ședința inițială de proiect cu Bob, Eve și Grace, în timpul căreia se stabilesc conținutul, obiectivul, resursele proiectului etc.
  2. Alice pregătește propunerea de proiect pentru a fi semnată de către manageri și de șefii de echipă.
  3. Alice trimite propunerea de proiect folosind software-ul de gestionare a proiectelor din cadrul firmei, software cu eSignAnyWhere integrat. Toți semnatarii pot semna în paralel, deci nu este necesară o anumite ordine.
  4. Bob așteaptă trenul și își verifică e-mailurile. Citește propunerea și o semnează pe smartphone-ul său, prin Draw2Sign.
  5. Eve are o ședință în doar câteva minute. Își verifică e-mailurile și vede propunerea de proiect trimisă de Alice. În timpul ședinței, într-un moment care nu necesită atenția sa, citește propunerea și o semnează prin Click2Sign, pe tabletă.
  6. Grace este la computer și primește cererea de semnătură pentru propunerea de proiect redactată de Alice. Citește documentul și îl semnează direct pe computer.
  7. Alice primește propunerea de proiect semnată și poate să înceapă proiectul.

Resurse utile

Integrare (Engleză)